S.V. Hillegom

Boeteregeling 2017-2018

Regeling betreffende opgelegde boetes door de KNVB naar aanleiding van spelovertredingen en/of wanordelijkheden

                                                                      Seizoen 2017-2018

 Uitgangspunt:

Binnen de boeteregeling wordt onderscheid gemaakt tussen de senioren mannen zondag A-selectie en alle overige elftallen binnen de vereniging (dat wil zeggen de senioren mannen zondag B-selectie, de senioren vrouwen selectie, de lagere senioren elftallen op zondag en zaterdag, alsmede alle jeugdelftallen):

  • Bij de senioren mannen zondag A-selectie wordt de opgelegde boete betaald door de betreffende speler. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie seniorenvoetbal, op voorstel van de technisch coördinator, besluiten dat de boete wordt betaald uit de algemene pot van de vereniging.
  • Bij alle overige elftallen wordt de boete te allen tijde betaald door de betreffende speler.
  • In geval dat een boete is opgelegd aan een geheel elftal, dan betalen alle spelers van betreffende elftal gezamenlijk naar rato.

 Procedure:

  • De secretaris commissie seniorenvoetbal stelt aan de hand van de KNVB-rapportage in Sportlink een lijst samen van de opgelegde boetes aan individuele spelers en/of elftallen. Hij informeert de voorzitter commissie seniorenvoetbal en de voorzitter commissie jeugdvoetbal;
  • De voorzitter commissie seniorenvoetbal legt de lijst voor aan de technische coördinatoren van de A-selectie. Op voorstel van de technisch coördinatoren kan de commissie seniorenvoetbal, in uitzonderlijke gevallen, besluiten dat de speler de boete niet hoeft te betalen;
  • De voorzitter commissie seniorenvoetbal schrijft betreffende A-selectiespelers aan met het verzoek binnen 12 dagen na de bewuste wedstrijddag te betalen;
  • De sectretaris commissie seniorenvoetbal schrijft de spelers uit alle overige seniorenelftallen aan om de opgelegde boete binnen 14 dagen te betalen. In geval van een elftalboete wordt de aanvoerder/leider van betreffende elftal aangeschreven;
  • De voorzitter commissie jeugdvoetbal maant de betreffende jeugdspelers, of in geval van een elftalboete de aanvoerder/leider van het elftal, aan te betalen binnen een door de voorzitter nader te bepalen termijn.

 Sanctie:

Indien niet aan het verzoek tot tijdige betalen wordt overgegaan, mag er niet meer worden gespeeld of getraind.  

 

september 2017