S.V. Hillegom

Taken leden seniorencommissie

Hier vindt u welke taken ieder commissielid heeft, zodat u weet wie u kunt aanspreken op specifieke terreinen.

Voorzitter: Harry Kleijn

 1. Voorzitten vergaderingen commissie seniorenvoetbal
 2. Bestuurslid Algemeen bestuur namens commissie seniorenvoetbal
 3. Contactpersoon pers met betrekking tot seniorenvoetbal
 4. Aanstellen trainers selectie

Secretaris: Harry Kleijn

 1. Verslaglegging vergadering commissie seniorenvoetbal
 2. Opstellen overeenkomsten technische en medische staf
 3. Opstellen begroting seniorenvoetbal
 4. Opstellen vergaderrooster commissie seniorenvoetbal
 5. Opstellen rooster bestuursdiensten
 6. Medebeheer website inzake seniorenvoetbal
 7. Coördineren aanlevering kopij programmaboekje
 8. Correspondentie naar KNVB inzake tuchtzaken
 9. Aanspreekpunt 7 tegen 7
 10. Boetes selectie en lagere seniorenelftallen
 11. Declaraties kilometervergoeding A-selectie
 12. Organiseren kaartverkoop bij thuiswedstrijden 1e elftal
 13. Draaien bestuursdiensten

Wedstrijdsecretaris: René Stroombergen (wedstrijden), Frans Prins (digitaal)

 1. Regelen wedstrijden lagere seniorenelftallen
 2. Regelen wedstrijden zaalvoetbal
 3. Opstellen wedstrijdprogramma en trainingsrooster lagere seniorenelftallen
 4. Opstellen kleedkamer- en veldindeling lagere seniorenelftallen
 5. Beheer spelerspassen seniorenelftallen
 6. Beheer materiaal lagere seniorenelftallen
 7. Contactpersoon aanvoerders/leiders lagere seniorenelftallen
 8. Contactpersoon scheidsrechters
 9. Contactpersoon inzake DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier)
 10. Vervangen Aad Caspers bij afwezigheid
 11. Coördineren verzoeken om te trainen op wedstrijddagen
 12. Draaien bestuursdiensten

Technisch coördinator selectie: Ron Wijk

 1. Aanspreekpunt technische en medische staf
 2. Selectie en competitie onder 23
 3. Contactpersoon spelersraad
 4. Contactpersoon HD Cup
 5. Aanspreekpunt overgang junioren naar senioren
 6. Aanstellen trainers selectie
 7. Bijhouden wedstrijdstatistieken selectie

Accommodatiezaken / technisch coördinator selectie: Boudewijn Pijpers

 1. Beheer accommodatie
 2. Beheer kleding en materiaal selectie
 3. Beheer materiaal medische verzorging
 4. Contactpersoon materiaalmannen
 5. Contactpersoon wasserij
 6. Opstellen trainingsrooster selectie-elftallen
 7. Coördineren selectieactiviteiten
 8. Aanstellen trainers selectie
 9. Assistent trainer 1e elftal
 10. Coördineren verzoeken om te trainen op doordeweekse dagen

Coördinator Vrouwenvoetbal: Christine Mens

 1. Indeling damesteams
 2. Regelen begeleiding/trainers damesteams
 3. Correspondentie KNVB m.b.t wedstrijden damesteams
 4. Regelen van oefenwedstrijden damesteams
 5. Invalsters regelen damesteams
 6. Beheer kleding en materiaal damesteams
 7. Beheer spelerspassen damesteams
 8. Aanspreekpunt voor speelsters
 9. Teammanager Vrouwen 1
 10. Bewaking budget damesafdeling
 11. Coördinatie overige activiteiten damesteams
 12. Samenstelling en communicatie éénmalige aanpassingen trainingsschema
 13. Draaien bestuursdiensten 

 

oktober 2015